6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

NEYSE NE olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Neyse Ne Uygulaması (“Neyse Ne App”)   üzerinden yapacağınız üyelik oluşturma işlemi ve üye girişi esnasında tarafınızca ve/veya üyelik için kullandığınız aracı diğer sosyal medya platformlarından (Ör: Facebook) paylaşılan kişisel veri niteliğindeki adınız soyadınız, doğum yılınız, cinsiyetiniz, ilişki durumunuz, fotoğrafınız ve çocuk sayınız (opsiyonel) ile ilgili olarak aşağıdaki aydınlatma yükümlülüğü bildirimini dikkatinize sunarız.

 

NEYSE NE

Etel Mizrahi ve Çiğdem Yumbul

 

 1. Neyse Ne App kişisel verilerinizi hangi amaçla toplanıyor, saklıyor ve işliyor?

 

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından Kanundaki düzenlemelere uygun olarak, hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

 

Ayrıca, NEYSE NE tarafından tüm kişisel veri işleme süreçlerinde olduğu gibi kişisel verilerinizin işlenmesinde; i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, iii) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, iv) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerinin hassasiyetle gözetildiğini belirtmek isteriz.

 

Toplanan kişisel verileriniz,

 • Neyse Ne App olarak size hizmet sunabilmek,
 • Neyse Ne App olarak size mesaj gönderebilmek, diğer kullanıcılardan gelen mesajlar ve diğer bildirimler hakkında sizi haberdar edebilmek,
 • Uygulamamıza kayıt işlemi gerçekleştirebilmek, üyelik oluşturabilmek,
 • Uygulamamıza giriş yaparken kimliğinizi doğrulayabilmek,
 • Hesabınıza erişiminizi sağlayabilmek,
 • Profilinizi sizin seçtiğiniz kriterler doğrultusunda diğer üyeler ile paylaşabilmek,
 • Profilinizde temel bilgilerinizi gösterebilmek ve bu bilgilerin doğruluğunun teyidini sağlayabilmek,
 • Sizin ve diğer üyelerin seçenek ve talepleriniz doğrultusunda eşleşebilmesi için veri toplanması
 • Diğer üyelerle olan sohbet geçmişinize ulaşabilmeniz için saklanması,
 • Neyse Ne App olarak sunduğumuz hizmeti iyileştirebilmek amacıyla,

 

Toplanır, saklanır ve işlenir.

 

 1. Neyse Ne App kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

 

Neyse Ne App’in sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır. Neyse Ne App, kendi veri tabanında depolanan bilgileri korumak için makul teknik ve idari tedbirleri alır ve gerekli özeni gösterir.

 

Neyse Ne App, sistem aracılığıyla müşterilere hizmet sunmasına aracılık ettiği kişiler başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya Neyse Ne App sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (“Natro”)’dan aldığımız server hizmeti ile elektronik ortamda toplanmakta ve sağlanmaktadır.

 

 1. Neyse Ne App kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

 

Neyse Ne App kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmamakta, toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmamaktadır.

 

Ancak, Neyse Ne App, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Neyse Ne App, kişisel bilgileri, KVKK’de yer alan yükümlülükleri göz önünde tutarak,  hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşır (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

 

Neyse Ne App’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Neyse Ne App, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, KVKK kapsamında yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

 

 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Veri sahibi olarak;  Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

Sıralanan bu haklarınıza yönelik yazılı talebinizi ……………………………………….. adresine ıslak imzalı veya kayıtlı …………..kep.tr şeklindeki elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Veri Sorumlusu’na talepte bulunmanız halinde, talebiniz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 1. Çerez nedir?

 

Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır. Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Çerezler birkaç nedenle kullanılır:

 

 • Sitemizin daha kolay kullanılmasını sağlamak için: Hesabınıza girişi hızlandırmak için “Beni hatırla” özelliğini kullanırsanız, kullanıcı adınızı bir çerez içinde depolayabiliriz.
 • Güvenlik sebepleri: Çerezleri, kimliğinizi doğrulamak (veya örneğin oturumunuzun Neyse Ne App’te hala açık olup olmadığını anlamak) için kullanırız.
 • Sizlere kişiselleştirilmiş içerik sunmak için: Görüntülediğiniz içeriği kişiselleştirmek için varsayılan dil gibi kullanıcı tercihlerini çerezlerde depolayabiliriz.
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için: Neyse Ne App’in sizin tarafınızdan kullanımını ölçmek, yönlendirme verilerini takip etmek ve bazen de size farklı içerik versiyonları göstermek için çerezler kullanırız. Bu bilgiler, servislerimizi geliştirip iyileştirmemize ve kullanıcılara gösterdiğimiz içeriği en iyi hale getirmemize yardımcı olur.

 

 1. Neyse Ne App’in politikasını değiştirme ve güncelleme yetkisi var mıdır?

 

NEYSE NE gizlilik politikasını istediği zaman değiştirme yetkisine sahiptir; ancak bu durumda değişiklikleri Neyse Ne App uygulamasının ana sayfasında yayınlayarak sizi bilgilendirecektir. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebilir. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, üyeliğinizi iptal etmeyip bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere açıkça izin vermiş sayılacaksınız. Bu gizlilik politikasının ya da güncellenmiş bir gizlilik politikasının şartlarını kabul etmemeniz halinde (eğer varsa) hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme ya da anketlere cevap vermeme hakkınız saklıdır.